Dương Hùng

CÔNG TY TNHH GIỐNG THUỶ SẢN DƯƠNG HÙNG

Công ty TNHH Giống Thủy sản Dương Hùng đạt Chứng nhận BAP

Bộ tiêu chuẩn Thực hành nuôi thủy sản tốt nhất (Best Aquaculture Practices – BAP) do Liên minh Nuôi trồng Thủy sản Toàn cầu (Global Aquaculture Alliance – GAA) thiết lập với mục tiêu thúc đẩy sản xuất thủy sản có trách nhiệm, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực bảo vệ môi trường, trách nhiệm xã hội, đảm bảo an sinh động vật, an toàn thực phẩm và chương trình truy xuất nguồn gốc tự nguyện dành cho các trại nuôi và trại sản xuất giống thủy sản, nhà máy chế biến thủy sản, nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản, các phòng thí nghiệm đánh giá an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm thủy sản.

Trong bối cảnh chất lượng hàng hóa ngày càng khó kiểm soát, lợi nhuận được xem như yếu tố hàng đầu, thì việc xây dựng, áp dụng và chứng nhận tiêu chuẩn BAP để bảo vệ người tiêu dùng cùng với mục đích là chứng minh cho người mua thủy sản biết nhà sản xuất đã có trách nhiệm với môi trường và xã hội. Công ty TNHH Giống Thủy sản Dương Hùng (Ấp Bình Điền, xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) đã tích cực đầu tư xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn BAP cho trang trại sản xuất giống thủy sản được phát triển một cách có trách nhiệm với môi trường và xã hội. Trong tháng 4 năm 2016, Công ty TNHH Giống Thủy sản Dương Hùng đã được cấp giấy chứng nhận BAP về trại sản xuất giống và trại ươm tôm với 02 sản phẩm chính là tôm sú (Penaeus monodon) và tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus Vannamei).
Giấy chứng nhận BAP của Công ty TNHH Giống Thủy sản Dương Hùng (Nguồn: Công ty TNHH Giống Thủy Sản Dương Hùng).
Những cơ sở được chứng nhận BAP sẽ được kiểm tra và thẩm định lại hàng năm, do các chuyên gia của GAA thực hiện. Các yêu cầu tuân thủ của tiêu chuẩn BAP gồm: (1) Cộng đồng: Quyền sở hữu và sự tuân thủ với luật định; (2) Cộng đồng: Quan hệ cộng đồng; (3) Cộng đồng: An toàn công nhân, quan hệ với nhân viên; (4) Môi trường: Bảo tồn rừng ngập mặn và đất ngập nước; (5) Môi trường: Quản lý nước thải; (6) Môi trường: Bảo tồn đất và nước, kiểm soát bùn trong ao; (7) Môi trường: Bảo tồn dầu cá và bột cá; (8) Môi trường: Nguồn giống và GMOs (sinh vật biến đổi gen)(9) Môi trường: Kiểm soát sự sổng thoát; (10) Môi trường: Đa dạng sinh học và bảo vệ đời sống hoang dã; (11) Môi trường: Lưu trữ, loại bỏ các chất thải của trại nuôi; (12) Sức khỏe và an sinh động vật: Các điều điện và thực hành nuôi trồng; (13) An toàn thực phẩm: Quản lý thuốc và hóa chất; (14) An toàn thực phẩm: Sát khuẩn, vệ sinh, thu hoạch và sự vận chuyển; (15) An ninh sinh học: Kiểm soát bệnh; (16) Truy xuất nguồn gốc: Yêu cầu về lưu trữ tài liệu; (17)Các tiêu chuẩn dành riêng cho tôm;…
Tổ chức được chứng nhận sẽ được cấp nhãn “Chứng nhận thực hành nuôi thủy sản tốt nhất” in trên bao bì sản phẩm, thể hiện cam kết của nhà sản xuất với khách hàng trong việc cung cấp thủy sản sạch và được sản xuất bền vững, đây là một loại “tem” chất lượng uy tín ở Mỹ và châu Âu và hiện nay tiêu chuẩn BAP là tiêu chuẩn nuôi thủy sản có ảnh hưởng lớn trên thị trường.
BAP là tiêu chuẩn toàn diện và mạng lưới có ảnh hưởng của người mua hải sản và nhà cung cấp chứng thực. Việc chứng nhận tiêu chuẩn BAP của Công ty TNHH Giống Thủy sản Dương Hùng sẽ chứng minh cho người mua thủy sản biết nhà sản xuất đã có trách nhiệm với môi trường và xã hội; được nhiều người mua thủy sản công nhận như là một tiêu chuẩn đáp ứng trong sản xuất có trách nhiệm cho sản phẩm an toàn; đồng thời mang lại lợi ích rất lớn trong việc đảm bảo định vị thị trường và sản phẩm có giá thành cao; và rất nhiều lợi ích khác./.
Đỗ Thị Mỹ Ngọc – TT KT TCĐLCL Bạc Liêu.