Dương Hùng

DUONG HUNG AQUATIC BREEDDING COMPANY LIMITED

Contact

CÔNG TY TNHH GIỐNG THỦY SẢN DƯƠNG HÙNG

  •  Địa chỉ: Ấp Bình Điền, Xã Long Điền Tây, Huyện Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu
  •  Điện Thoại: 0918 289 007
  •  Email:  CongTyDuongHung@gmail.com
  •  Website: TomGiongDuongHung.vn