Dương Hùng

CÔNG TY TNHH GIỐNG THUỶ SẢN DƯƠNG HÙNG

Hệ thống chi nhánh

------------Chi nhánh------------

 • CHI NHÁNH 1

  Ấp Bình Điền, Huyện Đông Hải, Bạc Liêu

  02913 888 666

 • CHI NHÁNH 2

  Ấp Lưu Hòa Thanh, Tân Thuận, Đầm Dơi, Cà Mau

  0909 000 729

 • CHI NHÁNH 3

  Ấp 3, Xã Nguyễn Phích, U Minh, Cà Mau

  0919 646 341

 • CHI NHÁNH 4

  Xã Khánh Hòa, U Minh, Cà Mau

  0919 646 341

 • CHI NHÁNH 5

  Xã Khánh Thuận, U Minh, Cà Mau

  0919 646 341

 • CHI NHÁNH 6

  Xã Khánh Tiến, U Minh, Cà Mau

  0919 646 341

 • CHI NHÁNH 7

  Ấp Trung Can, Tân Trung, Đầm Dơi, Cà Mau

  0909 000 729

 • CHI NHÁNH 8

  Ấp Ngọc Tuấn, Cái Nước, Cà Mau

  0947 443 313

 • CHI NHÁNH 9

  Cầu Lương Thế Trân, Thành phố Cà Màu, Cà Mau

  0918 440 033

 • CHI NHÁNH 10

  Thị trấn Thới Bình, Thới Bình, Cà Mau

  0946 387 479

 • CHI NHÁNH 11

  Ấp Kinh 9, Tân Bằng, Thới Bình, Cà Mau

  0915 887 733

 • CHI NHÁNH 12

  Ấp Bình Hổ A, Vĩnh Phú Tây, Phước Long, Bạc Liêu

  0919 903 833

 • CHI NHÁNH 13

  Đông Hưng, An Minh, Kiên Giang

  0944 366 338

 • CHI NHÁNH 14

  Ấp 10 Thợ, Đông Hưng, An Minh, Kiên Giang

  0919 682 889

 • CHI NHÁNH 15

  Ấp Long Hải, Thị trấn Phước Long, Bạc Liêu

  0913 414 883

 • CHI NHÁNH 16

  Ấp Lộ Xe, Phú Hưng, Cái Nước, Cà Mau

  0943 846 829

 • CHI NHÁNH 17

  Ấp Bến Gỗ, Hồ Thị Kỹ, Thới Bình, Cà Mau

  0918 440 033

 • CHI NHÁNH 18

  Ấp nhà máy B, Thới Bình, Cà Mau

  0946 466 588 - 0943 430 306

 • CHI NHÁNH 19

  Ấp Vĩnh Tây 2, Vĩnh Phong, Vĩnh Thuận, Kiên Giang

  0919 000 756

 • CHI NHÁNH 20

  Ấp An Trạch Đông, Vĩnh Trạch, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu

  0918 217 021

 • CHI NHÁNH 21

  Ấp Bảy Sáng, Đông Hòa, an Minh, Kiên Giang

  0943 628 326

 • CHI NHÁNH 22

  Ấp Bào Trăm, Nam Yên, An Biên, Kiên Giang

  0988 355 993

 • CHI NHÁNH 23

  Xã Vĩnh Lộc, Hồng Dân, Bạc Liêu

  0919 252 007