Dương Hùng

CÔNG TY TNHH GIỐNG THUỶ SẢN DƯƠNG HÙNG

PHÓNG SỰ GIỐNG THỦY SẢN DƯƠNG HÙNG

Tôm giống Dương Hùng thử nghiệm với mô hình “siêu thâm canh” với mật độ 1.200 con/m2. Đây là một phương thức nuôi tôm mới, mở ra một hình thức nuôi tôm vừa tiết kiệm thời gian, có thể nuôi 5 – 6 vụ/ năm với mức đầu tư ao nuôi khoảng 100 – 200 triệu/1000m2. Góp phần thúc đẩy mục tiêu xuất khẩu 10 tỉ đô la của ngành tôm nếu áp dụng rộng rãi mô hình “siêu thâm canh” này.

Tags: