Dương Hùng

CÔNG TY TNHH GIỐNG THUỶ SẢN DƯƠNG HÙNG

Quy định và hình thức thanh toán

Quy định và hình thức thanh toán

Áp dụng Phương thức giao hàng trả tiền mặt. Khi nhận hàng quý khách sẽ thanh toán cho chúng tôi hoặc đến trực tiếp công ty thanh toán và nhận hàng.